tisdag 17 maj 2016

Pingst - fria församlingar i samverkan

Hej bloggläsarna,
Vid helgens rådslag (13-14/5 2016) valdes jag till föreståndare för Pingst - fria församlingar i samverkan, vilket är vår rörelses gemensamma organ. Jag är tacksam för allt stöd och all uppmuntran jag fått ta emot med anledning av föreståndarvalet.

Du kan se mer om pingst på hemsidan och om du vill kan du ta del av mitt tal från helgens rådslag här.

Allt gott/Daniel

torsdag 7 april 2016

Varför finns Pingst Västerås?

Vi har precis producerat en presentationsfolder för vår församling, här är själva texten där vi försöker beskriva något av vilka vi är och vad vi tror på. God läsning! /Daniel

Varför finns Pingst Västerås? Vi tror att Gud har skapat oss människor och att han gjorde det för att han älskar relationer och för att han alltid vill ge av sin kärlek. Berättelsen om våra liv som den ges i Bibeln är en dramatisk historia om ursprung, om stora problem, om försoning och om framtid. Gudsrelationen bröts av de första människorna och först när Jesus Kristus, Guds Son, blev människa kunde en relation mellan himmelen och jorden etableras på nytt igen. Jesus gav sig själv för vår skull med samma kärlek som motiverade Gud att skapa oss. När Jesus utfört sitt uppdrag att frälsa världen formade han en gemenskap av kristna, han startade kyrkan. Kyrkan föddes på pingstdagen när Gud gav en stor gåva, han gav sin Ande till de troende. Det blev starten för den kristna kyrkans liv och vår församling existerar på grund av det som hände på pingstdagen och som vi kan läsa om i Bibelns Nya Testamente. Vi tror att vi finns till för att Gud vill det, han har skapat kyrkan precis som han skapat oss människor. Kyrkan har också fått ett uppdrag och vi formulerar det med vår vision i orden att vi vill vara ”en öppen kyrka med hjärta för människor”. Vi vill presentera de goda nyheterna om Jesus som vägen till försoning och liv för alltid. Vi vill vara en gemenskap där man får stöd och får växa som människa. 
Hur fungerar Pingst Västerås? Vi vill att vår kyrka ska kännetecknas av värderingarna ”Andlighet och folklighet” och ”Tydlighet och generositet”. Vi vill vara en plats för bön och schyssta relationer där man kan få vänner. Vi vill utöva vår tro i en naturlig och nutida miljö. Vi vill vara tydliga med vårt budskap men alltid respektera människors vägval och erfarenheter. Vi vill vara en sund och öppen gemenskap där vi alla kan få växa till utan att det krävs att vi är perfekta. Kristen tro bygger inte på vår perfektionism utan på Guds godhet. Därför är du välkommen till oss om du är troende eller tvivlare, sökare eller övertygad kristen. Vi erbjuder den som vill att ta emot Jesus som sin personlige frälsare och då låta döpa sig i vatten efter eget beslut. Vi är en församling som tillämpar troendedop och dopet är också vägen till medlemskap i församlingen. Vi firar nattvard regelbundet för att påminnas oss om vad Jesus gjort för oss på korset. 

Vad gör Pingst Västerås? Våra aktiviteter har sitt ursprung i vårt syfte och vår vision som du läst om tidigare. Vi bedriver vår verksamhet med många volontärer och frivilligt ekonomiskt givande. Församlingen har ingen medlemsavgift men många motiveras av sin tro att också stötta kyrkan ekonomiskt. Vi har verksamheter för olika åldrar som exempelvis den öppna förskolan Pinglan för barn och föräldrar och dagträffar för seniorer. Vi bedriver en egen social stödverksamhet genom Pingst SOS till hjälp för människor med behov och vi har en stor kontaktyta med nyanlända genom språkcaféer och internationellt café. För barn, ungdomar och unga vuxna finns en mängd aktiviteter som söndagsskola, konfirmation, läger, luncher och ungdomssamlingar. Du kan få prata med någon av våra själavårdare eller ta emot förbön av våra förebedjare. Stommen i all verksamhet är våra gudstjänster, våra tillväxtgrupper och våra bönesamlingar. Vi har gudstjänster i Västerås, Skultuna, Surahammar och Norberg. I Västerås tolkas gudstjänsterna till engelska och det finns också gudstjänster på flera språk utöver svenska som finska, spanska och amarinja/tigrinja. Gudstjänsterna kännetecknas av gemensam lovsång, predikan, bön och gemenskap. Tillväxtgrupperna samlas i olika hem under veckorna för gemenskap, samtal och bön.


Vill du veta mer?  Kontakta oss gärna om du vill ställa frågor om kristen tro, engagera dig på något sätt i kyrkan eller om du kanske vill ha någon att prata med.
Pingst Västerås www.vasteras.pingst.se kontakt@vasteras.pingst.se 021-171900


söndag 24 januari 2016

Fortsättning följer

Med start 31/1 läser vi Hebréerbrevet i Pingst Västerås. Det är en hel termin med fördjupning i en bibelbok, en bibelbok med många många värdefulla sanningar. Jag tror att vi kan få en riktigt go termin tillsammans med Hebréerbrevet. Du kan läsa mer, lyssna på predikningar, ladda ner fördjupningsmaterial, bilder etc på vår hemsida.Välkommen att följa med i serien "Fortsättning följer"!
#följer