• Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle

©2019 by Daniel Alm

 

"Vi vill bli kända för vår genuina kärlek till Jesus och människor, vara en tydlig respekterad röst i samhället och en rörelse som aldrig slutar att växa."

Daniel är föreståndare för Pingst - fria församlingar i samverkan sedan 2016 och är nu aktuell med boken Tungotal Tänkande Tjänande. Daniel är även pastor och föreståndare sedan 2006 i Pingst Västerås.

BÖCKER

Tungotal Tänkande Tjänande

Vi behöver mer av hängivenhet, inte mindre. Vi behöver mer av andliga erfarenheter, inte mindre. Men vi behöver också tid för tänkande och reflektion. Det vi bär av andlighet får inte leda till funktionell dumhet och intellektuell korruption. Förhoppningen är att vi får se en generation kristna som håller ihop tungotalet och tänkandet i ett hängivet tjänande för andras bästa.

Till boken finns ett antal resurser framtagna. Det finns ett studiehäfte att ladda hem och använda själv eller i smågrupp samt bilder att  använda i undervisning utifrån bokens tema.

UNDERVISNING

 

PÅ GÅNG

2-3/3       Pingst Internationell

7/3          Undervisa ALT

12-13/3   Danska pingströrelsens ledarkonferens, Mariager

13-14/3    Missionskonferensen SÄND, Alingsås

15/3         Predikan Arvika

15/3         Predikan Töcksfors

19-20/3    Pentecostal European Fellowship, Madrid

20-21/3    Undervisning pastorskonferens svenskfinländska pingst, Helsingfors

23/3         NAV-möte, Stockholm, Nämnden för andlig vård

25/3         Pingststyrelsen

27/3         Predikan,  Hallen-Oviken

28/3         Ledardag Jämtland och Härjedalen

29/3         Predikan, Lycksele

1/4           Dagen/Libris Representantskapsgrupp

1/4           Frikyrkosamråd

1-2/4        Pingst Referens

4/4           Lifecenter 20 år

4/4           Bjärka Säby 40 år

5/4           Inspelning radiogudstjänst, Västerås

10/4         Långfredagen, predikan Hope Church Vetlanda

11/4         Påskafton, predikan Runemo

11/4         Påskafton, predikan Alfta

12/4         Påskdagen, predikan Näsviken

12/4         Påskdagen, predikan Bollnäs

14/4         SKR styrelsen

15/4         Verksamhetsledning Pingst

21/4         Bönedag Bengtsfors

22/4         ALT årsmöte och styrelse

22/4         Sveriges Interreligiösa Råd

24/4         Nyhemsplanering, Stockholm

24/4         Predikan, Malå

25-26/4    Ledardag och predikan, Lycksele