Böcker/Books

Det går inte - det måste gå!.png
Klicka på bilden för att köpa boken

Går inte - det måste gå!

En lördagsmorgon körde pappa upp mig tidigt. Jag kom ut till veden trött och lite sur, och fräste till: Har du några handskar? Pappa svarade: Den som ber om ett par handskar det första han gör, en sån ska man inte anställa.

Daniel Alms far Karl-Olov visade kärlek i handling snarare än i ord. Men både ord och handling kunde vara kärva. Samtidigt fick Daniel en förebild i sin fars uthållighet och trofasthet, såväl inom familjen som gentemot Filadelfia Björköby.

I den här boken beskriver han sin syn på ledarskap utifrån sin pappas egenskaper och erfarenheter. Han delar med sig av personliga lärdomar som ledare i olika roller och delger också tankar om Bibelns och den kristna trons undervisning om ledarskap.


Klicka på bilden för att köpa boken

Alla kan be

Titeln Alla kan be är hämtad från min predikan i Sveriges Radio på palmsöndagen 2020. Boken innehåller den predikotexten samt ytterligare sju predikningar, en bön och en text om ledarskap som skrivits under coronakrisen. Boken bär en ton av hopp och realism. Alla kan be är ett angeläget tidsdokument nedtecknat mitt under pågående coronapandemi.

Jag är lite smått förvånad att boken kommit till under det tryck och den intensitet våren 2020 inneburit men jag tror den kan få stor betydelse. Låt mig vara frimodig, jag tror Gud gett mig att skriva de här texterna.


TTT mockup.png
Klicka på bilden för att köpa boken

Tungotal Tänkande Tjänande

Vi behöver mer av hängivenhet, inte mindre. Vi behöver mer av andliga erfarenheter, inte mindre. Men vi behöver också tid för tänkande och reflektion. Det vi bär av andlighet får inte leda till funktionell dumhet och intellektuell korruption. Förhoppningen är att vi får se en generation kristna som håller ihop tungotalet och tänkandet i ett hängivet tjänande för andras bästa.


Kallad bekräftad överlåten.jpg
Klicka på bilden för att köpa boken

Kallad bekräftad överlåten

Pingst pastorsantologi med 38 kapitel under rubrikerna kallad, bekräftad och överlåten. Skrivna av pastorer från nätverket Pingst Pastor, alla med gedigna erfarenheter inom skilda områden av pastorstjänsten.


Klicka på bilden för att köpa boken.

Andens frukter och gåvor

Tänk om alla troende skulle få upptäcka och betjäna människor med Andens gåvor. Om gåvan att bota sjuka, kunskapens ord och profetia fick fungera starkt i våra vardagsliv. Och tänk om vi växte i både Andens frukter och gåvor. Vilka konsekvenser skulle det få? För dig? För människor i din omgivning?
Denna bok innehåller en angelägen undervisning, förmedlad med erfarenhet, personliga exempel, vishet och glöd.


Klicka på bilden för att köpa boken.

Till uppbyggelse

Det här är en bok för dig som vill ha näring till din tro och samtidigt få hjälp att reflektera över och att praktisera tron. Det finns många ifrågasättande och nedbrytande krafter i tiden som leder till försvagad tro och ett mindre hängivet församlingsengagemang. Det behövs alternativ som ger inspiration att kunna leva ett helhjärtat liv i tron på Jesus.
Boken är skriven till andlig uppbyggelse utan att texterna viker undan för utmaningar inom områden som karismatik, ledarskap och ekonomi.


Praktisk kristendom

I denna bok utmanas vi till ett aktivt liv med tron som säker bas. Jakobs brev i Nya Testamentet är ett brev med tydlighet och samtidigt mycket värme. Det är ett brev med ett vackert språk fyllt av klara direktiv. Kristen tro ska levas, tron dör utan att få komma fram genom gärningar. Jakob uppmanar inte till att skapa sin egen rättfärdighet eller en självpåtagen religion. Men han vill att kristen tro ska vara praktisk och vardagligt angelägen.

Daniel Alm lyfter fram visdom från Jakobsbrevet och förankrar dessa i utmaningar för vår tids kristna. Parallellt med bibelförklaringarna får vi följa pastor Peter i sin vardag genom ett novell avsnitt i inledningen av varje kapitel. Det finns också samtalsfrågor med möjlighet till enskild tillämpning eller att använda i grupp.


Privat kyrka

Ger du dig någon gång tid att fundera över syfte och samband när det gäller tro och kyrka? Bryr du dig om kyrkan? Tror du att Gud bryr sig om kyrkan? Du kanske är troende och funderar över din koppling till andra kristna. Du kanske inte är troende men funderar över vad det där med kyrka egentligen handlar om?
I denna bok presenterar Daniel Alm ett flertal spännande och viktiga perspektiv på livet som kristen där viktiga tankar om syfte, drömmar, mål, strategier, värderingar och engagemang lyfts fram. Det finns en naturlig och självklar koppling i denna bok mellan den enskilda individens liv och den kristna kyrkans betydelse och uppdrag, allt förankrat i en positiv gudsövertygelse.