Bön/Prayer

Här kan du skriva om det finns något du vill jag och de som läser här ska ta med i bön. Det har varit min vana i många år att ta särskild till förbön för pastorer på söndagskvällar. Det är något jag vill fortsätta med men också ta tid i bön för det som kommer in här.

Välkommen att höra av dig genom att kommentera med böneämne här eller genom att skicka meddelande till mig via sidan Kontakt om du endast vill nå mig.

/Daniel

Here you can write if there is something you want me and those who read here to include in prayer. It has been my habit for many years to make special intercession for pastors on Sunday evenings. It is something I want to continue with but also take time in prayer for what comes in here.

Welcome to get in touch by commenting with a prayer topic here or by sending me a message via the Contact page if you only want to reach me.

/Daniel

Leave a comment